• 1

  PROJEKČNÍ ČINNOST

 • 2

  ARBORISTIKA

 • 3

  DENDROLOGIE

 • 4

  ZNALECKÁ ČINNOST

V této oblasti mé činnosti nabízím dendrologické průzkumy a oceňování trvalých porostů se specializací na okrasné dřeviny, zejména v katastru měst a obcí. Pracuji pro státní orgány,firmy i soukromé osoby. Nejčastěji jde o  posuzování zdravotního stavu stromů a provozní bezpečnosti, často i návrhy pěstebních zásahů a náhradní výsadby.


Záznam v databázi ministerstva spravedlnosti.