• 1

  PROJEKČNÍ ČINNOST

 • 2

  ARBORISTIKA

 • 3

  DENDROLOGIE

 • 4

  ZNALECKÁ ČINNOST

2000

Areál bývalé vládní vily Brno, Neumannova / dendrologie, návrh pěstebních zásahů. Investor: OÚ Brno-venkov

2001

Úprava Burianova náměstí /studie, PP, AD. Investor: Brno-ÚMČ Brno-Žabovřesky

Areál třídícího centrum Brno / dendrologie, návrh sadových úprav. Investor: Česká pošta s.p.,o.z. Jižní Morava

2002

Úprava areálu ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Brno / dendrologie,návrh sadových úprav. Investor: ÚHÚL Brandýs nad Labem

2003

SPU Brno - stavba 1, stavba 2 / návrh sadových úprav. Investor: Česká pošta s.p., o.z. Jižní Morava

Úprava náměstí Svornosti, Brno – Žabovřesky - arch.studie, projekt sadových úprav. Investor: Brno-ÚMČ Brno-Žabovřesky

Areál Biofyzikálního ústavu AV ČR,Brno - projekt regenerace zeleně. Investor: Biofyzikální ústav AV ČR, Brno

Areál Kamenný vrch II / urbanisticko-architektonická studie odborná pomoc. Investor: Arch.Design-Atelier DoS, Brno

2004

Areál České pošty Otrokovice / PP výsadeb. Investor: Spojprojekt CZ, a.s. Brno

Rozšíření hřbitova k.ú.Sokolnice /arch.návrh, PP. Investor: Obec Sokolnice

Tábořiště – Kamenný vrch / PP dřev.konstrukcí. Investor: ÚMČ Brno- Nový Lískovec

Dětská hřiště – Kamenný vrch, Brno. Arch.studie. Investor: ÚMČ Brno- Nový Lískovec

Rekonstrukce návsi a regenerace parku v obci Vojkovice (arch.návrh a projekt sadových úprav). Investor: obec Vojkovice

Rekonstrukce ploch veřejné zeleně, dendrologie, projekt sadových úprav. Investor: ÚMČ Brno - Komín

Projekty soukromých zahrad:  Brno-Ivanovice, Zbraslav, Kanice, Útěchov, Soběšice, Jehnice 

2005

Brno Ivanovice – rekonstrukce studánky, úprava okolí ÚMČ Brno - Ivanovice. Investor: Ivanovického potoka

Brno Starý Lískovec – projekty pěsteb.zásahů. Investor: ÚMČ Brno – Starý Lískovec (ul. Labská,U hřiště)

Sokolnice u Brna Sadové úpravy ploch – studie (Nad vrbím , U bažantnice, Borky). Investor: Obec Sokolnice

Vojkovice – projekt revitalizace plochy navážky za mlýnem. Investor: Obec Vojkovice

Projekty soukromých zahrad (Želešice, Jehnice, Bořitov, Brno-Jundrov, Moravany)

2006

Areál Lesní správy Černá Hora – projekt sadových úprav. Investor: Lesy ČR, Lesní správa Černá Hora

Brno Žabovřesky, ul. Vychodilova – projekt regenerace ploch zeleně. Investor: ÚMČ Brno - Žabovřesky

Vypracování odborného posudku k návrhu na Vyhlášení památného stromu. Investor: ÚMČ Brno - Tuřany

Sportovní areál Orel Brno Komín – projekt sadových úprav. Investor: Orel Brno Komín

2007

Obec Sokolnice – studie úpravy ploch okolo obecního rybníka. Investor: Obec Sokolnice

Regenerace ploch v obci Vranovice, studie a prováděcí projekt. Investor. Obec Vranovice

Návrh náhradí výsadby pro Projekt protipovodňová ochrana města Olomouce (II A etapa), pro Poyry Environment a.s., Investor: Město Olomouc

2008

Architekt. návrh a projekty sadových úprav v obci Vranovice (kostel, hřbitov, Sokolovna). Investor. Obec Vranovice

Opatovické rybníky – projekt náhradní výsadby. Investor: Obec Opatovice

Inventarizace a návrh kácení dřevin - Projekt protipovodňová ochrana města Olomouce (II B etapa), dodávka pro Poyry Environment a.s., Investor: Město Olomouc

MŠ Vlašim – návrh výsadby v areálu, bytový dům Brno, ul. Mondscheimova (GP Ateliér Habina)

Stadion za Lůžánkami –dendrologický průzkum, dodávka pro Ateliér Brno

Soukromá zahrada - studie, (GP Ateliér A+)

Architektonické návrhy a projekty soukromých zahrad (Soběšice,Žatčany, Brno- Kociánka, Sedlákova)

2009

Dendrolologický průzkum a návrh opatření v zámeckém parku, Investor: ÚMČ Brno-Medlánky

Dendrologický průzkum a návrh opatření v areálu MŠ, Investor: ÚMČ brno-Žabovřesky

Obytný soubor Brno, Vídeňská – projekt dodavatelsky pro Ateliér Habina

Dendrologický průzkum území - Projekt VaV AdMaS Medlánky- Brno, dodávka pro INTAR, Brno

Dendrologický průzkum a projekt náhradí výsadby v zátopovém území - Projekt protipovodňová ochrana města Olomouce (II A+B etapa), dodávka pro Poyry Environment a.s., Investor: Město Olomouc

Architektonické návrhy a projekty soukromých zahrad (Ivanovice, Drásov, Vlachovice)

2010

Projekty úprav veřejné zeleně v obci Vranovice, Investor: Obec Vranovice

Dendrologický průzkum v zátopovém území řeky Moravy - Projekt protipovodňová ochrana města Olomouce (II B etapa), GP Poyry Environment a.s., Investor - Město Olomouc

Projekt ozelenění výrobního areálu I. etapa, Investor: Synthon Blansko

Projekt náhradní výsadby v areálu VaV AdMaS Medlánky - Brno, (GP INTAR, Brno)

Architektonické návrhy a projekty soukromých zahrad - Tišnov

2011

Projekt regenerace zeleně zámeckého parku Sokolnice, investor - DPS Sokolnice (dotační program)

Projekty výsadby veřejných ploch, investor - ÚMČ Brno-Starý Lískovec

Projekt ozelenění výrobního areálu II. etapa, investor - Synthon Blansko

Architektonická studie areálu Centra Velan, Klepačov, investor - Domov Olga

Projekt náhradí výsadby v zátopovém území (Protipovodňová ochrana města Olomouce

II B etapa), investor - Magistrát města Olomouce (GP-Poyry Environment a.s. Brno)

dendrologické průzkumy a návrhy pěst. opatření - např. Žebětín, investor - MMB, Biofyz. ústav Brno,

obce - Vojkovice, Vranovice, Sokolnice, Popovice, Moutnice 

2012

Projekty pěstebních zásahů a dosadeb, investor ÚMČ Brno- Starý Lískovec

Projekt dosadby dřevin, investor ÚMČ Brno - Nový Lískovec 

Projekt regenerace ovocného sadu v obci Kratochvilka (dotační program), investor - obec Kratochvilka

Projekt úpravy areálu f. Synthon-Blansko

Projekt úpravy areálu Regionálního VaV centrum FAST - AdMaS, Brno, investor MMB (GP-INTAR a.s., brno)

dendrologické průzkumy a návrhy opatření - např. Zetor, SUDOP, Feramo, Lifocolor, ÚMČ-Tuřřany, Brno-střed, Starý Lískovec,

Medlánky, obce - Těšany, Sokolnice

výkon AD / Starý Lískovec

2013

Projekt regenerace intrvilánu obce Rudíkov (dotační program), investor - Obec Rudíkov

Projekt lesoparku v obi Syrovice (dotační program), investor Obec Syrovice

Projekt dosadby dřevin v areálu ZŠ Bzenecká, Brno (GP INTAR a.s., Brno)

Projekt úpravy areálu MOU Brno/Ozařovna pro LU 4,5 investor - MOU Brno-Žlutý kopec (GP INTAR a.s. brno)

dendrologické průzkumy a návrhy opatření -  MZM areál Rebešovice, ASKOM a.s. Brno-Tuřany, ELMOZ a.s. Brno,

ÚMČ - Brno - Kr.Pole, Střed, Starý Lískovec, Tuřany, Líšeň, obce - Velká Bíteš, Sokolnice, Holasice, Moutnice

výkon AD / Kratochvilka

2014

dendrologické průzkumy a návrhy opatření, projekty dosadby:  MČ- Brno, Tuřany, MČ -Brno-Starý Lískovec, Obec Sokolnice,

Obec Moutnice, Brno Netroufalky (A+), OÚ Bílovice nad Svitavou, Brno-Dolní Heršpice (UNIPORT CZ), MŠ - Na Osadě,Brno,

SEAOFFICE-Brno, Brandlova a další

Projekt regenrace vegetačních prvků v intravilánu a extravilánu obce (OPŽP) - Obec Vojkovice,

Projekt Výsadby lesoparku (OPŽP) - Obec Syrovice

Návrh zahrady u RD - Tišnov

AD - Obec Kratochvilka

2015

znalecká činnost - dendrologické průzkumy a návrhy opatření, projekty dosadby:

ÚMČ:  Brno-Starý Lískovec,Brno-Líšeň, Brno-Žabovřesky,Brno-Slatina, Brno-Chrlice,Brno-Medlánky, Brno-střed,  

Okresní soud Brno-venkov

Obec Sokolnice,TJ Sokol Sokolnice, MěÚ Velká Bíteš, TJ Sokol Velká Bíteš, SITA Facility,  

projekční činnost - spolupráce atel. INTAR-Brno,soukromé subjekty

autorský dozor: Obec kratochvilka, Obec Syrovice